KADRA

Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może Ci się nie udać.

Lee Iacocca

W gronie pracowników Kancelarii są:

 • 4 biegli rewidenci, z których wszyscy uzyskali uprawnienia wg nowych standardów,
 • Wykładowcy i autorzy podręczników z zakresu rachunkowości, podatków, finansów i MSR/MSSF, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi

Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Łodzi –szkolenia dla biegłych rewidentów

Uczelnie wyższe

Firmy szkoleniowe z Warszawy i Jeleniej Góry

Indywidualne firmy (w tym banki)

 • Aplikanci – pracownicy uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu uzyskanie uprawnień i kompetencji biegłych rewidentów,
 • Doradcy podatkowi posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Biegli wybrani przez:

 • środowisko łódzkich księgowych do zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Łodzi
 • środowisko łódzkich biegłych rewidentów do regionalnej rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddziału Regionalnego w Łodzi
 • Biegli rewidenci powołani w poczet biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi,

mg_0703-web

Hanna Szeląg - Prezes Zarządu, Biegły Rewident
 • Prezes Zarządu
 • Biegły Rewident nr 9844 – wpis na listę KIBR 09.2002 rok

Zatrudniona w Kancelarii od 2003 roku. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Metodyki badań w naukach o zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości na UŁ. Częściowo studia odbyte na University of Limerick w Irlandii. W okresie od 2007 roku Sekretarz KIBR Regionalnego Oddziału w Łodzi. Projektuje i wdraża systemy rachunkowości. Specjalizuje się w przygotowaniu księgowości do raportowania biznesowego dla zarządów oraz dla udziałowców, w tym dla udziałowców zagranicznych (Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Włochy, Niemcy, Dania). Wieloletni wykładowca SKWP,  KIBR,  Akademii Rachunkowości, Wyższych Uczelni oraz prywatnych firm z kapitałem krajowym i zagranicznym z zakresu podatku CIT, VAT oraz optymalizacji podatkowej. Współautor podręcznika dla głównych księgowych wydanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi.

Arkadiusz Szeląg - Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident
 • Wiceprezes Zarządu
  Biegły Rewident nr 10262 – wpis na listę KIBR 06.2004 roku

Zatrudniony w Kancelarii od 2002 roku. W okresie 2007-2010 prezes zarządu SKWP Oddziału w Łodzi, od 2011 wiceprezes zarządu SKWP Oddziału w Łodzi. Doświadczony konsultant w zakresie podatków. Projektuje i wdraża programy optymalizacji podatkowej. Wieloletni wykładowca SKWP,  KIBR,  Akademii Rachunkowości, Wyższych Uczelni oraz prywatnych firm z kapitałem krajowym i zagranicznym z zakresu podatku CIT, VAT oraz optymalizacji podatkowej. Współautor podręcznika dla głównych księgowych wydanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi.

Monika Sobczak - Biegły Rewident
 • Biegły Rewident nr 12461 – wpis na listę KRBR 02.2012 roku

Absolwentka Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. Współpracująca z Kancelarią od 2007 roku – do 2014 roku jako pracownik, aktualnie jako biegły współpracujący. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badaniach planów przekształceń, zadaniach związanych z oceną ksiąg rachunkowych oraz z nadzorem nad księgami rachunkowymi.

Anna Tosik - Biegły Rewident
 • Biegły Rewident nr 12628 – wpis na listę KRBR 04.2013 roku

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Współpracująca z Kancelarią od 2009 roku – pierwotnie podczas aplikacji, aktualnie jako biegły rewident. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych sprawozdań finansowych oraz zagadnieniach podatkowych. Przez wiele lat pełniła funkcję głównego księgowego w dużej firmie branży budowlanej.

Monika Zaręba - Menedżer Zespołu
 • Menedżer zespołu
 • w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. 

Absolwentka ekonomii na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Zatrudniona w Kancelarii od 2009 roku. Bierze udział w audytach finansowych i podatkowych, odpowiada za pracę zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów reprezentujących różne branże i modele biznesu.

Sylwia Kowalska - Główny księgowy, Biegły Rewident
 • Główny Księgowy
 • Biegły Rewident nr 13153 – wpis na listę KIBR 02.2016

Absolwentka Wydziału Rachunkowości i Controllingu w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Współpracująca z Kancelarią od 2013 roku – pierwotnie podczas aplikacji, aktualnie jako biegły rewident. Specjalizuje się w  prowadzeniu ksiąg jednostek branży budowlanej, handlowej, przemysłowej i usługowej oraz zagadnieniach podatkowych. Posiada wydane przez Ministerstwo Finansów świadectwo kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Uczestniczyła w szeregu projektach dotyczących badania sprawozdań finansowych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz wyceny wartości firmy.

Monika Duk - Księgowa
 • Księgowa 

Absolwentka finansów i rachunkowości na  Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Zatrudniona w Kancelarii od 2013 roku. W 2009 roku ukończyła kurs „Dla kandydatów na księgowych bilansistów” organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Łodzi. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów w tym sprawami płacowymi.

Małgorzata Kulesza - Księgowa, Asysent Biegłego Rewidenta
 • Księgowa 
 • Asystent Biegłego Rewidenta

Absolwentka finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Kancelarii od 2014 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów. Asystuje również przy badaniach sprawozdań finansowych oraz pracach związanych z doradztwem podatkowym.

Magdalena Waloch - Asystenka Zarządu
 • Asystentka Zarządu

Absolwentka finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ.  Zatrudniona w Kancelarii od 2014 roku. Zajmuje się kompleksową obsługą małych podmiotów gospodarczych oraz dbaniem o ogólną organizację biura.

Agnieszka Bielecka - Asystent Księgowego
 • Asystent Księgowego

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku finanse i rachunkowość. Zatrudniona w kancelarii od 2016 roku. W roku 2015 ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce uzyskując certyfikat księgowego, a w roku 2016 certyfikat specjalisty do spraw rachunkowości. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów.

Damian Kubik - Asystent Księgowego
 • Asystent Księgowego

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniony w Kancelarii od 2016 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów.


Milena Makarońska - Asystent Księgowego
 • Asystent Księgowego

Absolwentka filologii germańskiej Wydziału Filologicznego UŁ oraz studentka III roku finansów i rachunkowości Wydziału Zarządzenia UŁ. Zatrudniona w Kancelarii od 2017 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla dużych klientów.


Klaudia Michalak - Asystent Księgowego i Biegłego Rewidenta
 • Asystent Księgowego

Studentka V roku ekonomii  Wydziału Ekonomiczno -Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Kancelarii od 2017 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się prowadzeniem ksiąg dla dużych klientów. Asystuje również przy badaniach sprawozdań finansowych.


Facebook