KADRA

Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może Ci się nie udać.

Lee Iacocca

W gronie pracowników Kancelarii są:

 • 4 biegli rewidenci, z których wszyscy uzyskali uprawnienia wg nowych standardów,
 • Wykładowcy i autorzy podręczników z zakresu rachunkowości, podatków, finansów i MSR/MSSF, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi

Krajową Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Łodzi –szkolenia dla biegłych rewidentów

Uczelnie wyższe

Firmy szkoleniowe z Warszawy i Jeleniej Góry

Indywidualne firmy (w tym banki)

 • Aplikanci – pracownicy uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu uzyskanie uprawnień i kompetencji biegłych rewidentów,
 • Doradcy podatkowi posiadający wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Biegli wybrani przez:

 • środowisko łódzkich księgowych do zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Łodzi
 • środowisko łódzkich biegłych rewidentów do regionalnej rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Oddziału Regionalnego w Łodzi
 • Biegli rewidenci powołani w poczet biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi,

mg_0703-web

Hanna Szeląg - Prezes Zarządu, Biegły Rewident
 • Prezes Zarządu
 • Biegły Rewident nr 9844 – wpis na listę KIBR 09.2002 rok

Zatrudniona w Kancelarii od 2003 roku. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Metodyki badań w naukach o zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk oraz studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości na UŁ. Częściowo studia odbyte na University of Limerick w Irlandii. W okresie od 2007 roku Sekretarz KIBR Regionalnego Oddziału w Łodzi. Projektuje i wdraża systemy rachunkowości. Specjalizuje się w przygotowaniu księgowości do raportowania biznesowego dla zarządów oraz dla udziałowców, w tym dla udziałowców zagranicznych (Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Włochy, Niemcy, Dania). Wieloletni wykładowca SKWP,  KIBR,  Akademii Rachunkowości, Wyższych Uczelni oraz prywatnych firm z kapitałem krajowym i zagranicznym z zakresu podatku CIT, VAT oraz optymalizacji podatkowej. Współautor podręcznika dla głównych księgowych wydanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi.

Arkadiusz Szeląg - Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident
 • Wiceprezes Zarządu
  Biegły Rewident nr 10262 – wpis na listę KIBR 06.2004 roku

Zatrudniony w Kancelarii od 2002 roku. W okresie 2007-2010 prezes zarządu SKWP Oddziału w Łodzi, od 2011 wiceprezes zarządu SKWP Oddziału w Łodzi. Doświadczony konsultant w zakresie podatków. Projektuje i wdraża programy optymalizacji podatkowej. Wieloletni wykładowca SKWP,  KIBR,  Akademii Rachunkowości, Wyższych Uczelni oraz prywatnych firm z kapitałem krajowym i zagranicznym z zakresu podatku CIT, VAT oraz optymalizacji podatkowej. Współautor podręcznika dla głównych księgowych wydanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Łodzi.

Monika Duk - Księgowa
 • Księgowa 

Absolwentka finansów i rachunkowości na  Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk. Zatrudniona w Kancelarii od 2013 roku. W 2009 roku ukończyła kurs „Dla kandydatów na księgowych bilansistów” organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Łodzi. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów w tym sprawami płacowymi.

Małgorzata Kulesza - Księgowa, Asysent Biegłego Rewidenta
 • Księgowa 
 • Asystent Biegłego Rewidenta

Absolwentka finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Kancelarii od 2014 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów. Asystuje również przy badaniach sprawozdań finansowych oraz pracach związanych z doradztwem podatkowym.

Damian Kubik - Księgowy
 • Asystent Księgowego

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniony w Kancelarii od 2016 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą klientów.


Izabela Kwiecień - Księgowa
 • Księgowa

Ewa Płócienniczak - Księgowa
 • Księgowa

Justyna Topolska – księgowa

Absolwentka finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 roku ukończyła kurs dla kandydatów na głównego księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych Oddział w Łodzi. Zatrudniona w Kancelarii od 2018 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla dużych klientów.

Arkadiusz Cimek - Asystent Księgowego
 • Asystent Księgowego

Absolwent matematyki i finansów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie student II stopnia kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzenia UŁ. Zatrudniony w Kancelarii od 2017 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla dużych klientów. Asystuje również przy badaniach sprawozdań finansowych.


Facebook