O NAS

Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym
względem, aż w końcu we wszystkim
będziemy najlepsi.

Deepak Chopra

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. jest spółką audytorsko – konsultingową działającą od 28 sierpnia 2002 roku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2765.

Nasza misja:

Nie jesteśmy zwykłym biurem rachunkowym.

  • Działamy w ramach struktur firmy klienta wspierając ją w obszarach bazujących na danych z ewidencji. Projektujemy, wdrażamy i obsługujemy szereg rozwiązań.
  • Wykorzystujemy zaawansowane systemy raportowania.
  • Stale wprowadzamy udoskonalenia.
  • Pracujemy w obszarze analizy kosztów, kalkulacji kosztu wytworzenia produkcji, codziennego optymalizowania podatków, planowania i realizacji płatności oraz sposobów finansowania.
  • Upraszczamy oraz przejmujemy procesy administracyjne  – obsługę płatności, płac, szkolenia obowiązkowe, badania pracownicze i obsługę polis.
  • Przeprowadzamy kontrole wewnętrzne na rzecz właścicieli nie biorących bezpośredniego udziału w zarządzaniu.

Dlaczego my?

Posiadamy szerokie doświadczenie w pracy z klientami z różnych kultur biznesowych, krajów oraz branż (nieruchomości, handel, TLS, złożona wielofazowa produkcja itd.). Obsługujemy klientów działających w różnych formach prawnych i modelach podatkowych – oddziały podmiotów zagranicznych, spółki krajowe, a także podmioty prowadzące działalność w strefach ekonomicznych.

O naszej sile stanowi zespół profesjonalistów: biegłych rewidentów, doradców podatkowych, wykładowców akademickich i trenerów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Facebook