O FIRMIE

Wszystko powinno się konstruować w sposób
możliwie najprostszy, ale nie uproszczony.

Albert Einstein

Potwierdzeniem zasad stosowanych przy obsłudze Klientów przez Kancelarię jest min.:

  • sklasyfikowanie w opublikowanym w dniu 27.02.2012 roku przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingu firm audytorskich na 24 pozycji w kraju w kategorii „średnie zbadane przychody”
  • uzyskanie w dniu 24.03.2009 roku wyróżnienia przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w postaci wpisu na prowadzoną przez tą organizację Listę Sygnatariuszy Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Facebook