UBEZPIECZENIE

Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy

A.A. Milne

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Kwota ubezpieczenia jest nie niższa niż 400.000 EURO dla usług audytorskich oraz 1.000.000 PLN dla usług księgowych i doradztwa. W indywidualnych projektach kwota ubezpieczenia może ulec podwyższeniu.

ZOBACZ TAKŻE:

Facebook