AUDYT

Dwie najkrótsze odpowiedzi: TAK i NIE wymagają najdłuższego zastanowienia.

Pitagoras

Uzyskaj korzyści z badania sprawozdania finansowego. W naszej kancelarii usługi audytorskie wykonują jedynie biegli rewidenci wraz z aplikantami zatrudnionymi w naszej kancelarii. Zgodnie z polityką naszej kancelarii nie zlecamy prac audytorskich biegłym nie zatrudnionym w naszej kancelarii lub stażystom bez doświadczenia zawodowego.

Badanie sprawozdań finansowych dokonujemy w siedzibie zleceniodawcy. Wiodącą procedura badania jest weryfikacja dokumentów księgowych i dokonanych na ich podstawie zapisów księgowych.

AUDYT STATUTOWY

Kancelaria podejmuje się badania zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PSR) lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). Kancelaria posiada doświadczenie w przeglądach półrocznych oraz badaniach rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych grupy kapitałowej notowanej na GPW.

WSPÓŁPRACA Z AUDYTORAMI GRUP KAPITAŁOWYCH

Kancelaria posiada doświadczenie w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych zgodnie z zaleceniami audytorów jednostek dominujących. Współpracowaliśmy w tym zakresie z Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Audihispana, GrantThornton.

AUDYT DLA SĄDÓW

Kancelaria posiada doświadczenie w badaniu:

  • Planów przekształceń zarówno spółek kapitałowych w spółki osobowe jak i spółek osobowych w spółki kapitałowe
  • Planów łączenia spółek
  • Planów podziału spółek

Nasza kancelaria dokonała badania kilkunastu badań w oparciu o postanowienia Sądu Rejonowego w Łodzi i Sądu Rejonowego w Warszawie.

AUDYT PODATKOWY

Standardowe procedury badania wynikające z polskich i międzynarodowych standardów rewizji nie przypisują szczególnej roli badaniu podatków. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że  zagadnienia podatkowe wnoszą wiele niepewności w działalność firm. W odróżnieniu od wielu innych ryzyk, ryzyka podatkowe są tymi, których Zarządy i Właściciele firm  często nie potrafią samodzielnie zidentyfikować, a następnie ograniczyć.

Oferujemy Państwu pogłębienie procedur badania statutowego sprawozdania finansowego o audyt podatkowy, podczas którego zostaną zbadane przyjęte przez Państwa zasady rozliczeń podatkowych, ocenione kluczowe transakcje oraz wskazanie obszary ryzyk wraz z propozycjami ich minimalizacji.

Facebook