DORADZTWO PODATKOWE

Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej…
znajdę go.

Thomas A. Edison

Z roku na rok doradztwo podatkowe i aspekty przedsiębiorczości są coraz bardziej skomplikowane. Doświadczenie wielu  przedsiębiorców dowodzi, że brak fachowego doradztwa podatkowego grozi utratą dorobku całego życia. Nie ryzykuj i zaplanuj swoje kolejne kroki razem z Josef Welt.

BIEŻĄCY NADZÓR PODATKOWY
 • Nasza kancelaria zapewnia bieżące wsparcie podatkowe i rachunkowe przedsiębiorstw.
 • Opiniujemy i opracowujemy kontrakty, regulaminy, statuty i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki zespołowi posiadającemu duże doświadczenie w bieżącym doradztwie jesteśmy w stanie udzielać kompleksowej pomocy podatkowej dla przedsiębiorstw.
 • Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzamy procedury konieczne do utworzenia i funkcjonowania spółek osobowych, spółek kapitałowych. Jako doradcy uczestniczymy także w trakcie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy), posiedzeń rad nadzorczych i zarządów.
 • Uczestniczymy w bieżącym rozwiązywaniu problemów natury podatkowej i rachunkowej, z którymi borykają się nasi klienci. Współpracujemy z wszystkimi działami firm, począwszy od zarządów, przez księgowość po sprzedaż, marketing i działy inwestycyjne.
 • Jedną z form bieżącej współpracy jest weryfikacja podatkowego rozliczenia zamknięcia miesiąca, kwartału lub całego roku.
OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Przygotowujemy i przeprowadzamy procesy restrukturyzacji w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Poszukujemy najbardziej optymalnych tj bezpiecznych form optymalizacji, przy jednoczesnym ograniczeniu innych kosztów procesów optymalizacyjnych takich jak koszty notarialne, podatek PCC, koszty sądowe.

Proponujemy innowacyjne i opracowane indywidualnie na Państwa potrzeby transakcje umożliwiające ograniczenie ciężarów podatkowych w zakresie:

 • bieżącej działalności i amortyzacji środków trwałych,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • opodatkowania wypłaty dywidend,
 • innych dostosowanych do potrzeb i możliwości jednostki.
  

W procesach optymalizacyjnych wykorzystujemy krajowe i zagraniczne struktury prawne. Proponowane rozwiązania znajdują pełne oparcie w obowiązujących regulacjach podatkowych.

EKSPERCKIE OPINIE PODATKOWE

Kancelaria przygotowuje eksperckie opinie podatkowe dla przedsiębiorstw, biur rachunkowych, firm audytorskich.

Formułując opinie korzystamy z wiedzy ekspertów – praktyków, będących jednocześnie wykładowcami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Społecznej Akademii Nauk.

PODATKOWE PLANOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie przekształceń funkcjonujących przedsiębiorstw. Nasze doświadczenie w zakresie podatków i rachunkowości wykorzystujemy planując procesy, zakładania i przekształcania spółek osobowych i kapitałowych oraz podziałów i połączeń.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadamy umiejętność nie tylko unikania negatywnych skutków podatkowych związanych z restrukturyzacją, ale również osiągania dodatkowych korzyści podatkowych poprzez wykorzystanie dopuszczalnych prawem rozwiązań optymalizujących obciążenia podatkowe.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH

Kancelaria oferuje usługi w zakresie planowania nowych transakcji lub oceny prawidłowości przeprowadzonych rozliczeń z partnerami zagranicznymi.

Przedmiotem naszej specjalizacji jest między innymi:

 • opodatkowanie dochodów otrzymanych lub wypłacanych z tytułu odsetek, praw niematerialnych, dywidend oraz z działalności gospodarczej w świetle wiążących Polskę umów unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • opodatkowanie wynagrodzeń pracowników, dyrektorów oraz menedżerów,
 • analiza prawidłowości prowadzonych rozliczeń pomiędzy zakładem a centralą przedsiębiorstwa,
 • określenie podatkowych skutków zbycia udziałów, akcji, nieruchomości oraz innych składników majątku podatnika w aspekcie opodatkowania podatkami u źródła.
CENY TRANSFEROWE

Opracowanie polityki cen transferowych wymaga wszechstronnej wiedzy i doświadczenia zarówno z zakresu podatków jak i rachunkowości, finansów i szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego. Takim doświadczeniem i umiejętnościami cechują się doradcy i biegli rewidenci kancelarii Josef Welt. Kancelarię Josef Welt wyróżnia kompleksowe podejście do opracowania polityki cen transferowych.

Zakres usługi obejmuje:

 • analizę zrealizowanych oraz planowanych transakcji w aspekcie ich ryzyka w zakresie zastosowanych cen transakcyjnych,
 • przygotowanie podatkowych scenariuszy planowanych transakcji,
 • przygotowywanie dokumentacji dla celów podatkowych,
 • opracowanie wskazówek uzasadniających zastosowanie określonych parametrów finansowych transakcji.
CENNIK

Wynagrodzenie doradców kancelarii Josef Welt kalkulowane jest według stawki 200  – 250 zł netto plus podatek vat za godzinę pracy w zależności od złożoności zagadnienia. W przypadku zadań indywidualnych lub związanych z optymalizacją podatkową  stawka wynagrodzenia jest negocjowana indywidualnie i jest uzależniona od efektów jakie kancelaria osiągnie dla zleceniodawcy.

Facebook