OUTSOURCING KSIĘGOWY

Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek dochodowy.

Albert Einstein

PODSTAWOWY PAKIET USŁUG

Skierowany dla małych lub nowych firm obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Rozliczanie podatku dochodowego i vat
 • Sporządzanie list płac dla pracowników i współpracowników
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Bieżące wyjaśnienia związane z prowadzoną ewidencją
 • Konsultacje w zakresie prowadzonej działności
ROZSZERZONY PAKIET USŁUG

Rozszerzony Pakiet Usług skierowany jest do firm szybko rozwijających się pragnących czerpać z  korzyści płynących z outsourcingu. Przekazanie dodatkowych czasochłonnych obowiązków do biura rachunkowego pozwoli Państwu wykorzystać ten czas dla swojej firmy.

Z rozszerzonego Pakietu Usług możesz wybrać:

 • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Raportowanie wyników
 • Raportowanie o stanie należności i zobowiązań
 • Planowanie Cash flow
 • Kalkulacje kosztów wytworzenia produktów lub usług
 • Skanowanie dokumentów.
CENNIK

Księgowa zatrudniona w firmie otrzymuje pełne wynagrodzenie bez względu na to ile pracy jest faktycznie do wykonania. Ponadto, to Państwa firma pokrywa koszty szkoleń, programów księgowych, stanowiska pracy. W ostatecznym rozrachunku to na Państwa spadają również skutki błędów popełnionych przez księgowego. My proponujemy elastyczny cennik naszych usług. Elastyczność cennika polega na tym, że płacicie Państwo wyłącznie za wykonane usługi księgowe gdyż cena za usługę jest uzależniona od ilości dokonanych księgowań.

GWARANCJA FACHOWEJ KADRY:

Osoby pracujące w biurze rachunkowym mają obowiązek zdobywania uprawnień biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego. Daje to gwarancję, że na każdym etapie pracy nad księgowością Państwa firmy zajmuje się osoba o najwyższym poziomie wiedzy zawodowej.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ:

W dziale księgowości obowiązuje system kontroli wewnętrznej polegający na kontroli poprawności księgowań i rozliczeń podatkowych przez biegłych rewidentów zatrudnionych w naszej kancelarii lecz nie uczestniczących w księgowaniu Państwa firmy.

Facebook