USŁUGI DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi.

Albert Einstein

Właściciele i pracownicy biur rachunkowych muszą posiadać bardzo rozległą wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków, prawa i finansów. Jednak wymagania stawiane przez klientów biurom rachunkowym często wiążą się z wykorzystaniem bardzo specjalistycznej wiedzy, która na co dzień nie jest niezbędna do prawidłowej obsługi danego klienta. W takich sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonymi doradcami z kancelarii Josef Welt niż samodzielne zdobywanie doświadczeń, które nigdy więcej mogą nie być użyteczne. W przypadku samodzielnego rozwiązywania problemów należy się spodziewać, że klient zauważy, że biuro rachunkowe „uczy się na nim” nowego rozwiązania.  Zacznie lepszy będzie wizerunek tego biura, które nie będzie udawało, że potrafi wszystko lecz udowodni, że ma profesjonalnych partnerów do współpracy.
Z drugiej strony kancelaria Josef Welt gwarantuje biurom rachunkowym pełną lojalność w relacjach z ich klientami.

DORADZTWO RACHUNKOWE

Biegli rewidenci kancelarii Josef Welt doradzają biurom rachunkowym w zakresie:

  • Sporządzenia Cash Flow,
  • Opracowania polityki rachunkowości,
  • Planowaniu i rozliczaniu procesów produkcji w księgach rachunkowych,
  • Uzgodnienia i zamknięcia „kręgu kosztów”,
  • Zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.
DORADZTWO PODATKOWE

Jednym z głównych rodzajów ryzyka jakie obciąża biuro rachunkowe jest odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie podatkowe transakcji przeprowadzonych przez ich klientów. Niejednokrotnie są to transakcje o dużej wartości i obarczone znacznym ryzykiem podatkowym.

Doradcy kancelarii Josef Welt wspierają biura rachunkowe w zakresie:

  • Ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia podatkowego aportów,
  • Ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia podatkowego przekształceń, podziałów i połączeń,
  • Opracowaniu ekspertyz podatkowych dla klientów biur.
SZKOLENIE DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Biegli rewidenci kancelarii Biegłych Rewidentów prowadzą szkolenia dla biur rachunkowych zarówno w siedzibie kancelarii jak i w siedzibie biura. Przedmiotem szkoleń może być zagadnienie wskazane przez biuro rachunkowe.

CENNIK

Wynagrodzenie doradców kancelarii Josef Welt kalkulowane jest według stawki 200-250 zł netto plus podatek vat za godzinę pracy. Nasze honorarium z tytułu zadań indywidualnych lub związanych z optymalizacją podatkową jest negocjowane indywidualnie i jest uzależniona od efektów jakie kancelaria osiągnie dla zleceniodawcy. W przypadku nawiązania długoterminowej współpracy gwarantujemy rabaty.

Facebook