PRZELEWY DO ZUS TYLKO NA JEDEN RACHUNEK BANKOWY- ZMIANY Z NOWYM ROKIEM

jeden przelew do ZUS

PRZELEWY DO ZUS TYLKO NA JEDEN RACHUNEK BANKOWY- ZMIANY Z NOWYM ROKIEM

Składki ZUS od 1 stycznia 2018 r. zmiany w zasadach opłacania

Nie da się ukryć, że wypełnianie obowiązków wobec ZUS nie jest zaliczane przez przedsiębiorców do ulubionych czynności. Tym bardziej, że obecnie, aby wypełnić obowiązki dokonać muszą płatności na 3 różne konta. Aktualnie konta te są identyczne dla wszystkich płatników w kraju, ale uwaga ten stan już niebawem ulegnie zmianie.

Jeden przelew za wszystkie składki

Zasady przekazywania składek ZUS ulegną zmianie z początkiem roku tj. z 1 stycznia 2018 roku. Od tej pory płatności będą przekazywane na jeden rachunek bankowy, a następnie rozksięgowywane proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusze na podstawie ostatniej przekazanej przez płatnika (lub sporządzonej przez ZUS) deklaracji. Jeśli płatnik zalega z płatnościami z poprzednich okresów przydzielona odpowiednio wpłata będzie w pierwszej kolejności zaliczana na zadłużenie na danym koncie.

Upewnij się, że dotarł do Ciebie Twój indywidualny numer rachunku

Co istotne już z początkiem października każdemu przedsiębiorcy zostało przydzielone indywidualne konto ZUS, na które zobowiązany będzie dokonywać wpłat. Z początkiem października ZUS rozpoczął też wysyłkę listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej informacji o nowych rachunkach składkowych – czas na to ma do końca roku 2017. Dla płatników posiadających profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) informacja zostanie udostępniona na profilu płatnika.

W przypadku, gdyby z jakiś przyczyn informacja nie dotarła do płatnika ma on obowiązek zgłosić się do swojego oddziału ZUS celem udostępniania informacji. Jest to bardzo istotne z racji tego, że z dniem 31 grudnia 2017 stare rachunki ZUS zostaną zamknięte i wpłaty na nie nie będą już realizowane. Jest to również na tyle istotne, iż oznacza, że już składki za grudzień płatne w styczniu wykonywane będą na nowy rachunek bankowy.

Co przyniosą nam zmiany?

Za plusy wprowadzanej zmiany podaje się zmniejszenie kosztów wykonywania przelewów, zmniejszenie ich  czasochłonności czy ułatwienie wydawania zaświadczeń przez ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.Facebook