Z PODWÓRKA JOSEF WELT – PUBLIKACJE PANI HANNY SZELĄG

pexels-photo-361757

Z PODWÓRKA JOSEF WELT – PUBLIKACJE PANI HANNY SZELĄG

Jakiś czas temu chwaliliśmy się osiągnięciami Pana Arkadiusza Szeląga – wiceprezesa oraz pracownika naszej kancelarii. Dziś postanowiliśmy, aby bardziej oficjalne światło dzienne ujrzała informacja o publikacjach naszej Pani prezes Hanny Szeląg. Pani Hanna jest autorką i współautorką licznych pozycji, których listę prezentujemy poniżej. W publikacjach tych dzieli się Ona swoją wiedzą opartą na bogatym doświadczeniu zdobytym podczas wieloletniej pracy zawodowej. Zachęcamy do lektury!

  • Andrzej Jackiewicz, Hanna Szeląg „Audyt podatku od towarów i usług jako narzędzie weryfikacji rzetelnego / nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, w publikacji pod redakcją Heleny Żukowskiej i Wiesława Janika „Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo KUL Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-568-0, str. 253-2751audyt-zewnetrzny
  • Hanna Szeląg „Wpływ zmian prawa podatkowego i interpretacji przepisów podatkowych na działalność małych i średnich podmiotów gospodarczych”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Łukasza Sułkowskiego „Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym”, Wydawnictwo Przedsiębiorczość i Zarządzanie Łódź 2013, ISSN 1733-2486, Tom XIV, Zeszyt 8, cz. 1, str. 387-406, publikacja dostępna na stronie http://piz.san.edu.pl2
  • Hanna Szeląg „Bariery natury podatkowej i rachunkowej w rozliczeniach transakcji przez Internet”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Łukasza Sułkowskiego „E-biznes i ochrona danych osobowych”, Wydawnictwo Przedsiębiorczość i Zarządzanie Brodnica, Łódź, Warszawa 2014, ISSN 1733-2486, Tom XV, Zeszyt 9, cz. 1, str. 61-82, publikacja dostępna na stronie http://piz.san.edu.pl

 

W publikacji na str. 7 znajdują się następujące podziękowania autorów Dr Andrzeja Jackiewicza i Prof.dr.hab. Łukasza Sułkowskiego:

„Dziękujemy Pani Hanie Szeląg – biegłemu rewidentowi, Prezesowi Kancelarii Biegłych Rewidentów Josef Welt Sp. z o.o. w Łodzi oraz Wójtowi Gminy Ozorków Panu Władysławowi Sobolewskiemu, którzy łącząc praktykę z teorią podatkowo – rachunkową przyczyniają do rozwoju badań i osiągnięć naukowych Społecznej Akademii Nauk.”

3

  • Hanna Szeląg „Rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym w kontekście korekt sprzedaży – dylematy prawne a problemy racjonalności zastosowań w praktyce”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Janusza Gawrysia „Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk Łódź – Warszawa 2015, ISSN 1733-2486, Tom XVI, Zeszyt 8, cz. 1, str. 19-40, publikacja dostępna na stronie http://piz.san.edu.pl

 

W publikacji na str. 6 znajdują się następujące podziękowania autorów Dr Andrzeja Jackiewicza i Dr Janusza Gawrysia:

„Redaktorzy kierują również podziękowania za wieloletnią współpracę naukowo – dydaktyczną i pomoc merytoryczną w przedmiocie badań p. Hannie Szeląg – Prezesowi Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. w Łodzi oraz p. Iwonie Tontała z Kancelarii Doradcy Podatkowego „TO-PS”s.c.”

4

  • Hanna Szeląg „Instrumenty optymalizacji podatkowej w podatku dochodowym związane z majątkiem trwałych w przedsiębiorstwach sektora MSP”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Barbary Kamińskiej „Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk Łódź – Warszawa- Brodnica 2015, ISSN 1733-2486, Tom XVI, Zeszyt 12, cz. 2, str. 143-167, publikacja dostępna na stronie http://piz.san.edu.pl

 

5Facebook