MINIMALNA STAWKA PRZY UMOWIE ZLECENIA? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 CZ. II CO I JAK DOKUMENTOWAĆ?

josef.welt.zlecenie

MINIMALNA STAWKA PRZY UMOWIE ZLECENIA? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 CZ. II CO I JAK DOKUMENTOWAĆ?

Praktyczne wprowadzenie przepisów w życie – dokumentowanie na potrzeby zmian dotyczących stosowania minimalnej stawki godzinowej

Jak wiadomo ustawodawcy nie lubią ułatwiać zbytnio życia, stąd na przykład fakt, że minimalna stawka godzinowa obejmować będzie każdą umowę, tj. nie tylko taką, w której odpłatność określono w stawce godzinowej, a co się z tym wiąże konieczne będzie określenie zasad potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia/świadczenie usług w zawieranych przez podmioty umowach (art. 8b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu). W przypadku, gdy w umowie nie zostanie jednak zawarty taki zapis przyjmujący zlecenie lub odpowiednio świadczący usługi zobowiązany będzie do przedłożenia  w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin jaką zajęła mu wykonywana praca w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Nieco inaczej będzie w przypadku pracowników tymczasowych – ewidencję liczby godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług będzie prowadził pracodawca użytkownik, na rzecz, którego wykonywana będzie praca na podstawie tych umów.

Zgodnie z art. 8b ust.3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin oraz same dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonywania zlecenia/ świadczenie usług przedsiębiorca będzie zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat licząc od dnia, w którym to wynagrodzenie stało się wymagalne.

Na dziś to tyle odnośnie koniecznej dokumentacji po wprowadzonych zmianach. Przygotowaliśmy dla Państwa jeszcze trzecią ostatnią już część naszego wpisu, w której opowiemy o pozostałych istotnych praktycznych kwestiach związanych z nowościami, którymi powita nas nowy rok. Zapraszamy do śledzenia naszych wpisów i dalszej lektury.Facebook