OD 01.01.2017 ZMIANY W ROZLICZENIACH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI CZ. II – ZWOLNIENIA DLA PODATKU U ŹRÓDŁA

capture-20161115-100138

OD 01.01.2017 ZMIANY W ROZLICZENIACH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI CZ. II – ZWOLNIENIA DLA PODATKU U ŹRÓDŁA

Kiedy będziemy zwolnieni z obowiązku opodatkowania podatkiem u źródła?

Przepisy podatkowe zakładają wyłączenie lub ograniczenie opodatkowania w dwóch sytuacjach.

  • Pierwszy przypadek ma miejsce kiedy wypłaty dokonywane są na rzecz nierezydenta, z którym wypłacająca polska spółka kapitałowa powiązana jest kapitałowo, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:
  • minimum dwuletnie powiązanie kapitałowe między spółkami wynosi co najmniej 25% udziałów w kapitale i jest bezpośrednie;
  • podmiot otrzymujący zapłatę jest podatnikiem na terenie UE, EOG lub Konferencji Szwajcarskiej.
  • Drugi przypadek to sytuacja kiedy mamy możliwość zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UOPO). Umowa taka musi być zwarta z krajem, w którym siedzibę ma nasz zagraniczny kontrahent otrzymujący zapłatę. Jeżeli umowa taka reguluje zasady opodatkowania w inny sposób niż polska ustawa należy zastosować przepisy z niej wynikające. Z reguły takie umowy międzynarodowe, dla których stroną jest Polska przewidują brak opodatkowania lub obniżone stawki w przedziale od 5% do 10%.

 

Spełnienie powyższych warunków to nie wszystko – potrzebny certyfikat rezydencji.

Ponadto, aby mieć możliwość zastosowania powyższych wyłączeń w obu przypadkach konieczne jest posiadanie przez polską firmę certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta. Z pozoru wydawać mogłoby się, że nie jest to trudny do spełnienia wymóg inaczej jednak przedstawia się to w praktyce. Po pierwsze nie będzie łatwo uzyskać nam taki certyfikat od małych zagranicznych firm doradczych, reklamowych czy przewoźników lotniczych, zwłaszcza, że certyfikat ważny jest przez rok. Po drugie polskie organy podatkowe w praktyce wymagają, aby firmy posiadały oryginały certyfikatów rezydencji, a nie ich kopie czy skany.

Po dość solidnej dawce wiedzy teoretycznej już dziś zapraszamy Państwa do trzeciej części naszego wpisu, w której przedstawimy praktyczne przykłady związane z podatkiem u źródła i nadchodzącymi zmianami.Facebook