OD 01.01.2017 ZMIANY W ROZLICZENIACH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI CZ. III – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

capture-20161115-092616-na-strone

OD 01.01.2017 ZMIANY W ROZLICZENIACH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI CZ. III – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Praktyczne przykłady zastosowania „podatku u źródła”

Po sporej dawce teorii przyszedł czas na kilka wybranych praktycznych przykładów wiążących się z pobraniem i odprowadzeniem podatku u źródła, które mogą się czasem okazać zaskakujące.

I tak dla przykładu  podatek u źródła będziemy zobowiązani odprowadzić przy:

  • zakupie biletu lotniczego od taniego przewoźnika, który nie posiada siedziby w Polsce;
  • wynajmie samochodu za granicą;
  • zakup usług prawnych lub doradczych od podmiotu zagranicznego w związku z realizacją kontraktu za granicą,
  • zakupie usług reklamowych najpopularniejszych przeglądarkach czy platformach internetowych, których właścicielem jest zagraniczny podmiot.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku np. zakupu biletu czy wynajmu samochodu nie będziemy mieli możliwości zapłaty niższej kwoty uwzględniającej potrącenie. W praktyce spowoduje to powiększenie kosztów zakupowanej usługi, gdyż podatek będzie musiał zostać zapłacony przez polską firmę z własnych środków

Relacje z zagranicznymi kontrahentami po zmianach?

Nadchodzące utrudnienia warto wziąć pod uwagę przy realizacji dotychczasowych umów z zagranicznymi kontrahentami  oraz przy zawieraniu nowych. Ponadto zasadnym zdaje się być dokonanie powiadomienia o nowych obowiązkach związanych z przedstawieniem oryginału certyfikatu rezydencji oraz możliwością potrącenia od przyszłego roku podatku w Polsce na etapie dokonywania przez nas płatności. Warto jednak postawić sobie pytanie czy zagraniczne firmy będą chciały ponosić ciężar opodatkowania swoich usług w Polsce.

Przytoczyliśmy kilka z wielu możliwych do wystąpienia w praktyce gospodarczej sytuacji związanych z nadchodzącymi zmianami. Jak widać przepisy ciągle ewoluują i to niestety nie w stronę uproszczeń. Stąd też niezmiennie zapraszamy Państwa do współpracy i powierzeniu nam tych wielu skomplikowanych zagadnień, którymi zajmujemy się na co dzień.

 Facebook