OD 01.01.2017 ZMIANY W ROZLICZENIACH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI CZYLI MIĘDZY INNYMI O TYM JAK ZAPŁACISZ PODATEK PRZY ZAKUPIE BILETU LOTNICZEGO

capture-20161104-105031

OD 01.01.2017 ZMIANY W ROZLICZENIACH Z PODMIOTAMI ZAGRANICZNYMI CZYLI MIĘDZY INNYMI O TYM JAK ZAPŁACISZ PODATEK PRZY ZAKUPIE BILETU LOTNICZEGO

Tradycyjnie już wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego w przepisach podatkowych pojawiają się nowości. Początek roku 2017 nie będzie wyjątkiem od tej zasady – w związku z czym przybliżymy dziś Państwu jedną z nadchodzącym zmian, a dokładnie zmianę dotyczącą opodatkowania rozliczeńw przypadku współpracy z podmiotami zagranicznymi.  Dziś w temacie podatek od źródła –  czyli o tym
z czym to się je i dlaczego „konsumpcja” z początkiem przyszłego roku może wzrosnąć.

Czym właściwie jest podatek u źródła?

„Podatek u źródła” jest to podatek, jaki powinny płacić firmy zagraniczne od dochodów uzyskiwanych na terenie Polski. W praktyce jednak firmy zagraniczne nie są zarejestrowane w Polsce jako podatnicy podatku dochodowego i w wyniku tego obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego spoczywa na polskim kontrahencie, który dokonuje zapłaty na rzecz zagranicznego dostawcy. Polski podmiot przejmuje rolę płatnika podatku – na analogicznej zasadzie jak w przypadku pracodawcy odprowadzającego podatek od wynagrodzeń pracowników.

Co obejmuje podatek u źródła i czy jest on nowością?

Sama konstrukcja „podatku u źródła” nie jest niczym nowym i już obowiązuje w praktyce gospodarczej. Jednak doprecyzowanie kilku pojęć z nim związanych znacząco rozszerzyło zakres jego stosowania. Do tej pory w ustawie o CIT nie występowało doprecyzowanie jakie właściwie dochody należy traktować jako „dochody osiągane na terenie Polski. Ustawa o PIT natomiast ograniczała to pojęcie do pracy lub działalności wykonywanej na terenie naszego kraju.

Nowe rozwiązanie jasno określa, że bez względu na to, gdzie usługa będzie wykonywana, jeśli zapłata dla zagranicznego kontrahenta będzie pochodziła z Polski wystąpi obowiązek odprowadzenia podatku u źródła.  W katalogu usług objętych nowym rozwiązaniem znajdą się w szczególności takie usługi jak najem, leasing, dzierżawa urządzeń przemysłowym – w tym środków transportu, udzielanie licencji i praw autorskich, usługi doradcze prawne, księgowe czy lotnicze. Dla podatku u źródła mieszczą się
w przedziale od 10% do 20%.

Jak formalnie rozliczyć „podatek u źródła”?

Jak łatwo się domyślić samo pobranie i odprowadzenie podatku nie kończy formalności związanych z rozliczeniem podatku u źródła. Zakończenie rozliczeń za dany rok wiązało się będzie ze złożeniem do właściwego urzędu skarbowego deklaracji o potrąconym podatku (CIT10Z). Ponadto konieczne będzie również przygotowanie informacji o wypłatach i potrąconym podatku (IFTR). Informacja taka będzie składana do Urzędu Skarbowego oraz przekazywana kontrahentom, którym dokonano wypłaty. Odstępstwem od tej reguły nie będzie również sytuacja, kiedy skorzystamy ze zwolnienia z potrącenia podatku. W takim przypadku tak samo wystąpi obowiązek przekazania takiej informacji.

W kolejnej części naszego wpisu, która ukaże się już w przyszłym tygodniu przybliżymy Państwu temat zwolnień i związanych z nimi warunków, przy których spełnieniu będziemy mogli takie zwolnienia zastosować. Również potem o tym o co dokładniej chodzi z tym samolotem. Już dziś zapraszamy do dalszej części lektury.Facebook