Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem,
aż w końcu we wszystkim
będziemy najlepsi.
Deepak Chopra

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. jest spółką audytorsko – konsultingową działającą od 28 sierpnia 2002 roku, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2765.

 

Nasza misja:

Nie jesteśmy zwykłym biurem rachunkowym.

 • Działamy w ramach struktur firmy klienta wspierając ją w obszarach bazujących na danych z ewidencji. Projektujemy, wdrażamy i obsługujemy szereg rozwiązań.
 • Wykorzystujemy zaawansowane systemy raportowania.
 • Stale wprowadzamy udoskonalenia.
 • Pracujemy w obszarze analizy kosztów, kalkulacji kosztu wytworzenia produkcji, codziennego optymalizowania podatków, planowania i realizacji płatności oraz sposobów finansowania.
 • Upraszczamy oraz przejmujemy procesy administracyjne  – min. obsługę płatności, kontaktów z bankiem, firmami leasingowymi i brokerami ubezpieczeniowymi.
 • Przeprowadzamy kontrole wewnętrzne na rzecz właścicieli nie biorących bezpośredniego udziału w zarządzaniu.

PUBLIKACJE

Publikacja 6
Publikacja-5
Publikacja-4a
Publikacja-3
publikacja-2
publikacja-1

Hanna Szeląg “Optymalizacja podatkowa w świetle ostrzeżeń MF – dylematy prawno-podatkowe“, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza, Janusza Gawrysia, Hanny Szelag i Pawła Sydora „Prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych“, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk Łódź – Warszawa 2017, ISSN 1733-2486, Tom XVIII, Zeszyt 12 cz.3, str. 7-32.

Hanna Szeląg „Instrumenty optymalizacji podatkowej w podatku dochodowym związane z majątkiem trwałych w przedsiębiorstwach sektora MSP”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Barbary Kamińskiej „Wybrane problemy zarządcze, rachunkowe i podatkowe w sektorze MSP”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk Łódź – Warszawa- Brodnica 2015, ISSN 1733-2486, Tom XVI, Zeszyt 12, cz. 2, str. 143-167.

Hanna Szeląg „Rozbieżności pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym w kontekście korekt sprzedaży – dylematy prawne a problemy racjonalności zastosowań w praktyce”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Janusza Gawrysia „Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk Łódź – Warszawa 2015, ISSN 1733-2486, Tom XVI, Zeszyt 8, cz. 1, str. 19-40.​

Hanna Szeląg „Bariery natury podatkowej i rachunkowej w rozliczeniach transakcji przez Internet”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Łukasza Sułkowskiego „E-biznes i ochrona danych osobowych”, Wydawnictwo Przedsiębiorczość i Zarządzanie Brodnica, Łódź, Warszawa 2014, ISSN 1733-2486, Tom XV, Zeszyt 9, cz. 1, str. 61-82. ​

Hanna Szeląg „Wpływ zmian prawa podatkowego i interpretacji przepisów podatkowych na działalność małych i średnich podmiotów gospodarczych”, w publikacji pod redakcją Andrzeja Jackiewicza i Łukasza Sułkowskiego „Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym”, Wydawnictwo Przedsiębiorczość i Zarządzanie Łódź 2013, ISSN 1733-2486, Tom XIV, Zeszyt 8, cz. 1, str. 387-406.​

Andrzej Jackiewicz, Hanna Szeląg „Audyt podatku od towarów i usług jako narzędzie weryfikacji rzetelnego / nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych”, w publikacji pod redakcją Heleny Żukowskiej i Wiesława Janika „Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo KUL Lublin 2012, ISBN 978-83-7702-568-0, str. 253-275​

PODZIĘKOWANIA

 • „E-biznes i ochrona danych osobowych”
  W publikacji na str. 7 znajdują się następujące podziękowania autorów Dr Andrzeja Jackiewicza i Prof.dr.hab. Łukasza Sułkowskiego:
  „Dziękujemy Pani Hanie Szeląg – biegłemu rewidentowi, Prezesowi Kancelarii Biegłych Rewidentów Josef Welt Sp. z o.o. w Łodzi oraz Wójtowi Gminy Ozorków Panu Władysławowi Sobolewskiemu, którzy łącząc praktykę z teorią podatkowo – rachunkową przyczyniają do rozwoju badań i osiągnięć naukowych Społecznej Akademii Nauk.”
 • Rozbieżności pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki”
  W publikacji na str. 6 znajdują się następujące podziękowania autorów Dr Andrzeja Jackiewicza i Dr Janusza Gawrysia:
  „Redaktorzy kierują również podziękowania za wieloletnią współpracę naukowo – dydaktyczną i pomoc merytoryczną w przedmiocie badań p. Hannie Szeląg – Prezesowi Kancelarii Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Sp. z o.o. w Łodzi oraz p. Iwonie Tontała z Kancelarii Doradcy Podatkowego „TO-PS”s.c.”

 

DLACZEGO MY?

Posiadamy szerokie doświadczenie w pracy z klientami z różnych kultur biznesowych, krajów oraz branż (nieruchomości, handel, TLS, złożona wielofazowa produkcja itd.). Obsługujemy klientów działających w różnych formach prawnych i modelach podatkowych – oddziały podmiotów zagranicznych, spółki krajowe, a także podmioty prowadzące działalność w strefach ekonomicznych.

NASZ ZESPÓŁ

O naszej sile stanowi zespół profesjonalistów: biegłych rewidentów, doradców podatkowych, wykładowców akademickich i trenerów
pod kierownictwem Hanny i Arkadiusza Szeląg:

Hanna Szeląg


Hanna Szeląg

Prezes Zarządu

Hanna Szeląg – Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarzadzania Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości na UŁ oraz studia podyplomowe z zakresu Metodyki badań w naukach o zarządzaniu w Społecznej Akademii Nauk. Częściowo kształciła się University of Limerick w Irlandii.  W  2002 roku  z  sukcesem  zdała egzaminy na biegłego rewidenta i została wpisana na listę PIBR pod numerem 9844.  W  2003 roku została zatrudniona  w  kancelarii JOSEF WELT, by swoją wiedzę przekuwać  w solidne doświadczenie.  W  trakcie pracy zawodowej zdobywała zaufanie kolejnych klientów  i  kluczowych dla rachunkowości instytucji. Pozwoliło jej to na objęcie stanowiska Sekretarza Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) obecnie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – (PIBR) – w latach 2011 -2019. Od 2015 roku do chwili obecnej jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Księgowych. Jest też wieloletnim wykładowcą SKWP,  KIBR,  Akademii Rachunkowości, Wyższych Uczelni oraz prywatnych firm z kapitałem krajowym i zagranicznym z zakresu podatku CIT, VAT, rachunkowości oraz optymalizacji podatkowej.  W  przeszłości pełniła również funkcję biegłego sądowego  w  zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym  w  Łodzi.  Projektuje  i  wdraża systemy rachunkowości. Została laureatką brązowej odznaki PIBR i złotej odznaki dla zasłużonych w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych  w  Polsce. Jest ekspertem  w  przygotowywaniu księgowości do raportowała biznesowego dla zarządów  i  udziałowców,  w  tym zagranicznych (Irlandia, Wielka Brytania, Belgia, Włochy, Niemcy, Dania, Holandia). Suche dane jest  w  stanie przekuć  w  kipiący informacjami rzetelny raport. Swoją wiedzą opartą na praktyce dzieli się  w  publikacjach  i  książkach  z  dziedziny rachunkowości. 

Arkadiusz Szeląg – Absolwent Wydziału Bankowości Akademii Finansów w Warszawie Jest zatrudniony  w  kancelarii JOSEF WELT od roku 2002.  W  czerwcu 2004 został wpisany na listę PIBR jako biegły rewident pod numerem 10262.  W  latach 2007-2010 został obdarzony zaufaniem do pełnienia funkcji prezesa,  a  od roku 2011 wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Księgowych  w  Polsce (SKWP) oddziału  w  Łodzi. W 2019 roku Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powierzył mu pełnienie funkcji członka Zarządu Głównego SKWP. Jest wieloletnim  i  cenionym  wykładową  SKWP, PIBR, Akademii Rachunkowości, Uczelni Wyższych oraz prywatnych firm z kapitałem krajowym i zagranicznym z zakresu podatku CIT, VAT oraz optymalizacji podatkowej. Każdą teorię potrafi przekuć  w  przykład praktyczny potwierdzając tym samym swoje doświadczenie  z  codziennej pracy  i  szeroką wiedzę  w  wiodącej dziedzinie jaką są podatki. Jest wybitnym konsultantem w zakresie podatków. Jego specjalizacją są usługi związane  z  projektowaniem  i  wdrażaniem programów optymalizacji podatkowej, działalności audytorskiej, doradztwa podatkowego, rachunkowego i finansowego, obsługi przekształceń, połączeń  i  podziałów spółek.  Jeśli chodzi o podatki naprawdę nie ma sobie równych. Czasem wydawać się może, że ustawy zna na pamięć, a do papierowych wersji zerka tylko dla zasady by nie zgubić tego nawyku.  W  przeszłości pełnił również funkcję biegłego sądowego  w  zakresie rachunkowości przy Sądzie Okręgowym  w  Łodzi.  Jest laureatem brązowej odznaki PIBR i złotej odznaki dla zasłużonych  w  rozwoju Stowarzyszenia Księgowych  w  Polsce. Niewątpliwie mocną stroną Arkadiusza jest opanowanie  i  trzeźwe myślenie  w  każdej nawet najbardziej stresującej  i  skomplikowanej sytuacji. Arkadiusz to wielozadaniowiec, który potrafi rozciągnąć swoją dobę do granic możliwości. 

Arkadiusz Szelag


Arkadiusz Szeląg

Wiceprezes Zarządu

Absolwent finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w pracy w księgowości od 2014 roku. Bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych oraz pracach związanych z doradztwem podatkowym.

Absolwent ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2018 roku ukończył kurs „księgowy bilansista” w Stowarzyszeniu Księgowych. Posiada doświadczenie w pracy w księgowości od 2016 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą firm. Bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych oraz pracach związanych z doradztwem podatkowym.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2008 roku ukończyła kurs „dla kandydatów na głównego księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych. Posiada doświadczenie pracy w księgowości od 2005 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą dużych firm.

Absolwent finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 2017 roku ukończyła kurs „dla kandydatów na głównego księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych. Posiada doświadczenie pracy w księgowości od 2015 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą dużych firm.

Absolwent matematyki Politechniki Łódzkiej. W 2014 roku ukończyła kurs „podstaw rachunkowości” w Stowarzyszeniu Księgowych, a w 2019 roku ukończyła kurs „księgowy bilansista” w SKWP. Posiada doświadczenie pracy w księgowości od 2014 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą firm.

Absolwent rachunkowości i finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe Rachunkowości Zarządczej i Controllingu na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada doświadczenie w pracy w księgowości od 2003 roku. Jest członkiem zespołu księgowo-finansowego zajmującego się kompleksową obsługą firm.