Z roku na rok doradztwo podatkowe i aspekty przedsiębiorczości są coraz bardziej skomplikowane.
Doświadczenie wielu przedsiębiorców dowodzi, że brak fachowego doradztwa podatkowego grozi utratą dorobku całego życia.
Nie ryzykuj i zaplanuj swoje kolejne kroki razem z Josef Welt.

Slider
linia zasięg podział

Outsourcing księgowy

Osoby pracujące w biurze rachunkowym mają obowiązek zdobywania uprawnień biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego. Daje to gwarancję, że na każdym etapie pracy nad księgowością Państwa firmy zajmuje się osoba o najwyższym poziomie wiedzy zawodowej.
W dziale księgowości obowiązuje system kontroli wewnętrznej polegający na kontroli poprawności księgowań i rozliczeń podatkowych przez biegłych rewidentów zatrudnionych w naszej kancelarii lecz nie uczestniczących w księgowaniu Państwa firmy.

 
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Rozliczanie podatku dochodowego i vat
 • Bieżące wyjaśnienia związane z prowadzoną ewidencją
 • Konsultacje w zakresie prowadzonej działalności
 • Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Raportowanie wyników
 • Raportowanie o stanie należności i zobowiązań
 • Planowanie Cash flow
 • Kalkulacje kosztów wytworzenia produktów lub usług
 • Skanowanie dokumentów
linia zasięg podział

Doradztwo podatkowe

Z roku na rok doradztwo podatkowe i aspekty przedsiębiorczości są coraz bardziej skomplikowane. Doświadczenie wielu  przedsiębiorców dowodzi, że brak fachowego doradztwa podatkowego grozi utratą dorobku całego życia. Nie ryzykuj i zaplanuj swoje kolejne kroki razem z Josef Welt.
 • Bieżący nadzór podatkowy
 • Optymalizacja podatkowa
 • Eksperckie opinie podatkowe
 • Podatkowe planowanie przekształceń
 • Opodatkowanie dochodów zagranicznych
 • Ceny transferowe
linia zasięg podział

Audyt

Uzyskaj korzyści z badania sprawozdania finansowego. W naszej kancelarii usługi audytorskie wykonują jedynie biegli rewidenci wraz z aplikantami zatrudnionymi w naszej kancelarii. Zgodnie z polityką naszej kancelarii nie zlecamy prac audytorskich biegłym nie zatrudnionym w naszej kancelarii lub stażystom bez doświadczenia zawodowego. Badanie sprawozdań finansowych dokonujemy w siedzibie zleceniodawcy. Wiodącą procedurą badania jest weryfikacja dokumentów księgowych i dokonanych na ich podstawie zapisów księgowych.
 • Audyt statutowy
 • Współpraca z audytorami grup kapitałowych
 • Audyt dla sądów
 • Audyt podatkowy
linia zasięg podział

Zakładanie firm

Proces zakładania firmy to szereg obowiązków, z których  większość może przeważyć o przyszłym sukcesie lub porażce. W szczególności  decyzje związane z wyborem formy prawnej, zasad opodatkowania, lokalizacji mogą zwiększyć konkurencyjność firmy. Doświadczeni  konsultanci kancelarii Josef Welt wielokrotnie uczestniczyli w planowaniu zakładania firm i ich późniejszego rozwoju. Zaplanowany w perspektywie kilkuletniej dobór narzędzi prawnych i podatkowych pozwolił naszym klientom skupić swoją uwagę i energię na rozwoju biznesu.

 • Zakładanie firm
linia zasięg podział

Usługi dla biur rachunkowych

Właściciele i pracownicy biur rachunkowych muszą posiadać bardzo rozległą wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków, prawa i finansów. Jednak wymagania stawiane przez klientów biurom rachunkowym często wiążą się z wykorzystaniem bardzo specjalistycznej wiedzy, która na co dzień nie jest niezbędna do prawidłowej obsługi danego klienta. W takich sytuacjach korzystniejszym rozwiązaniem jest współpraca z doświadczonymi doradcami z kancelarii Josef Welt niż samodzielne zdobywanie doświadczeń, które nigdy więcej mogą nie być użyteczne. 
Kancelaria gwarantuje biurom rachunkowym pełną lojalność w relacjach z ich klientami.

 • Doradztwo rachunkowe
 • Doradztwo podatkowe
 • Szkolenia dla biur rachunkowych

Bezpieczeństwo

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Kwota ubezpieczenia jest nie niższa niż 400.000 EURO dla usług audytorskich oraz 500.000 PLN dla usług księgowych i doradztwa. W indywidualnych projektach kwota ubezpieczenia może ulec podwyższeniu.

Współpracujemy z najlepszymi